History Legend Rewind Personalities

8 Apr : Vande Mataram = I praise thee, Mother

National song was written by Bankim Chandra Chatterjee. It is a hymn to the Mother Land. It was first sung in a political context by Rabindranath Tagore.

‘Vande Mataram’ literally means β€œI praise thee, Mother”.
It is a poem from Bankim Chandra Chatterjee’s 1882 novel Anandamath. It was written in Bengali and Sanskrit. It is a hymn to the Mother Land. It played a vital role in the Indian independence movement, first sung in a political context by Rabindranath Tagore at the 1896 session of the Indian National Congress.

National song of India 

Lyrics :
vande maataram..
vande maataram..
maataram..

sujalaam sufalaam malayaj sheetalaam
sasyashyaamalaam maataram
vande..

shubhrajyotsna pulakit yaaminiim
phulla kusumita drumadal shobhiniim
suhaasinim sumadhura bhaashhinim
sukhadaam varadaam
maataram.. vande maataram

sapta koti kantha kalakala ninaada karaale
nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale
sapta koti kantha kalakala ninaada karaale
nisapta koti bhujaidhruta kharakarvaale
ka bola ka noma eith bole
bahubal dhaariniin namaami taariniim
ripudalavaariniin maataram
vande maataram …

tumi vidyaa tumi dharma, tumi hridi tumi marma
tvan hi praanaah shariire
baahute tumi maa shakti,
hridaye tumi maa bhakti,
tomaarai pratimaa gadi mandire mandire
vande maataram..

tvan hi durgaa dashapraharanadhaarinii
kamalaa kamaladala vihaarinii
vaanii vidyaadaayinii, namaami tvaam
namaami kamalaan amalaan atulaam
sujalaan sufalaan maataram
vande maataram..

shyaamalaan saralaan susmitaan bhuushhitaam
dharaniin bharaniin maataram
vande maataram…

Bankim Chandra Chatterjee died today in 1894.

%d bloggers like this: